Công ty hoá chất xi mạ Minh Chất

https://minhchat.com.vn:443


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BÓNG SÁNG MÓC NHÔM

Xử lý bề mặt, làm cho móc nhôm sáng bóng, bảo vệ móc nhôm trước tác động của môi trường.
MOC NHOM 12
Chúng tôi cung cấp cho quý vị các giải pháp trong khâu XỬ LÝ BỀ MẶT của quy trình sản xuất móc nhôm. Làm cho BỀ MẶT NHÔM SÁNG BÓNG, BẢO VỆ MÓC NHÔM trước các tác động của môi trường. Bằng những chế phẩm được dày công nghiên cứu, kết hợp với công nghệ hiện đại và kinh nghiệm lâu năm trong ngành hóa chất. Chung tôi cam kết tạo nên chất lượng và sự khác biệt cho sản phẩm của quý vị.